google27901b45401c72b0.html
google-site-verification: google27901b45401c72b0.html
google-site-verification: google27901b45401c72b0.html

מחנכים

הרב סת' גורן
הרב סת' גורן הוא דירקטור הסניף של "לתקן את העולם" בפילדלפיה. לאחר תואר ראשון ושני בבלשנות מאוניברסיטת פנסילבניה, סת' קיבל דוקטורט במשפטים (J.D.) מביה"ס למשפטים של אוניברסיטת פנסילבניה בשנת 1988 ועסק בזכויות אדם, משפט מסחרי ומשפט הגנת בצכרן. המחויבות שלו לקהילה הבין-דתית ולצדק הובילה אותו בסופו של דבר לבית הספר לרבנות של היברו יוניון קולג' כ- Wexner Graduate Fellow. מאז שהוסמך לרבנות בשנת 2007, הוא עובד בעיקר עם סטודנטים ואנשים צעירים, משרת באוניברסיטת להיי כדירקטור ראשון של חיים סטודנטיאליים יהודים ואיש דת משנה ומלמד קורסים על דיאלוג בין-דתי, פריבילגיה וגזע, ומשפט יהודי.

מחנכים

מורין קנדלר
מורין קנדלר גאה על מעורבותה בפרויקט לימוד מאז ההתחלה. היא מרצה בבית הספר ללימודי יהדות בלונדון, כותבת ומשדרת. היא אוהבת ללמד טקסטים, עתיקים ומודרניים, אם אפשר אז בו זמנית.

מחנכים

קלייב לוטון
קלייב לוטון הוא יושב הראש של המועצה היהודית של חבר העמים הבריטי, מלגאי של 3JW (המרכז הקהילתי היהודי הראשי בלונדון) ויועץ בכיר בפרויקט לימוד. קלייב עובד ברחבי העולם בפיתוח חינוכי ובענייני גיבוש קהילתי וגיוון עדתי.

Which cycle would you like to register to?