מחנכים

מכון הדר
מכון הדר
מכון היברו יוניון קולג
מכון הדר
הלל הבינלאומי
In[heir]itance Project
מכון הדר
המרכז ליהדות מסורתית ע"ש פיוקסברג
פרויקט החכם היומי ארגון כל ישראל חברים
פרויקט זוג
לימוד, מכון הדר
המדרשה באורנים
אוניברסיטה העברית, מכון שכטר
"לתקן את העולם"
היברו יוניון קולג' – מכון למדעי היהדות
מכון הדר
אוניברסיטה העברית בירושלים
Hadar's Rising Song Institute
Hadar Institute