מחנכים

קלייב לוטון
לימוד
קלייב לוטון הוא יושב הראש של המועצה היהודית של חבר העמים הבריטי, מלגאי של 3JW (המרכז הקהילתי היהודי הראשי בלונדון) ויועץ בכיר בפרויקט לימוד. קלייב עובד ברחבי העולם בפיתוח חינוכי ובענייני גיבוש קהילתי וגיוון עדתי.

Which cycle would you like to register to?