מחנכים

הרב ג'יימס משה ג'ייקובסון-מייזלס
פרדס
הרב ג'יימס משה ג'ייקובסון-מייזלס הקים את 'אור הלב', מרכז לרוחניות יהודית ומדיטציה, ומלמד במכון 'פרדס' בירושלים, במכון 'דרישה' ובישיבת 'הדר' בניו יורק. בימים אלה עמל על כתיבת הדוקטורט שלו במיסטיקה יהודית באוניברסיטת שיקגו.
קורסים
מחנכת:
הרב ג'יימס משה ג'ייקובסון-מייזלס

Which cycle would you like to register to?