קורסים

הִיסטוֹרִיָה צדק חברתי
10 מושבים

הרב אברהם יהושע השל ושורשי האקטיביזם

ארגון: מכון היברו יוניון קולג

הקורס יוקדש להגותו ולפועלו של אברהם יהושע השל (1907–1972), ובמיוחד למאמציו להשמיע קול יהודי ברור של מחויבות לאקטיביזם חברתי ולמעורבות פוליטית, היוצא מתוך המקורות והתיאולוגיה היהודיים.

נעיין בקטעי מפתח מתוך כתביו, נזהה מרכיבי יסוד בתאולוגיה שלו ונתייחס לאתגרים המשתמעים מעמדותיו.

תורת האקטיביזם של השל מושתתת על מקורות מגוונים – תנ"ך, ספרות חז"ל, כתבי הרמב"ם, כתבים קבליים וחסידיים, ועוד. נלמד כמה ממקורות אלה, ונשאל אם אכן ניתן – ורצוי – להשתית אג'נדה פוליטית ליברלית על בסיס מסורת עתיקת יומין.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?