קורסים

ספרות רבנית
10 מושבים

גשם, הקשב לנשים – על הקשר בין נשים, גברים ומים בספרות חז"ל

ארגון: אוניברסיטה העברית, מכון שכטר

משחר ההיסטוריה האנושית קשרו תרבויות שונות את הנשיות עם הטבע, הפוריות, האדמה, המים והגשם. דוגמאות מפורסמות הן תיאמת (תהום) במיתולוגיה המסופוטמית, אלת המים המלוחים והיסוד הנקבי בסיפור הבריאה הבבלי; או תטיס, אלת המים במיתולוגיה היוונית. בשפה המודרנית משוקעים ביטויים ודימויים רבים שצמחו מתוך קשר תרבותי זה ('אמא-אדמה', 'קרקע בתולה' בעברית; mother nature באנגלית, ועוד).​

מה טיבו ומהן משמעויותיו של קשר זה בזמן העתיק ובימינו? האם דימויים אלו תורמים ליחסים ראויים בין המינים או פוגעים בהם? כיצד דימויים של נשיות מסייעים לנו להבין את תפיסת קדמונינו היהודים בנוגע לגשם, והאם הם רלוונטיים לימינו בארץ ישראל או מחוץ לה?​

הלימוד יעסוק במבחר סיפורים ומימרות מן התלמוד והמדרש, העוסקים בירידת הגשם ובהיעדרו, במחזור המים בטבע, ובאקלים הארצישראלי, תוך שימוש בדימויים נשיים וגבריים. נפגוש גם דמויות נשיות הנקשרות לגשם ולמים, כגון מרים אחות משה, והבאר הפלאית.

הגשם, מוטיב מרכזי בתרבות היהודית, הוא הציר שסביבו נפתח דיון על יחסים בין אלוהים לעמו, בין גברים לנשים ובין יהודים ממקומות גאוגרפיים שונים בעולם.

זהו קורס מצוין לאלו, שהלימוד התלמודי חדש עבורם.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?