קורסים

תפילה ורוחניות
10 מושבים

קשב רוחני (מיינדפולנס) ויהדות

הקורס יבחן פרקטיקות של קשב רוחני ('מיינדפולנס') במקורות ובהגות היהודית. נתוודע לעבודה רוחנית זו כדרך של טיפול רגשי, מודעות רוחנית ושחרור מסבל; ונלמד על תרומתה האפשרית לעיצוב חיים יהודיים מלאים ובעלי משמעות.

משתתפי הקורס יערכו היכרות עם טכניקות מעשיות של 'מיינדפולנס' ויתנסו בה ברמה מעשית ואינטלקטואלית. הטקסטים המלווים את הקורס יעסקו בסוגיות רגשיות, פסיכולוגיות ואינטלקטואליות. הקורס מזמין את המשתתפים למסע של פתיחות מחשבתית ורגשית, תוך שיתוף והתנסות.

הורידו דוגמא לדף לימוד

שנעשו בשיתוף עם:

Which cycle would you like to register to?