קורסים

תפילה ורוחניות
10 מושבים

סידור התפילה: גישות פרשניות חדשות

ארגון: מכון הדר

סידור התפילה היהודי מורכב מתפילות שהתחברו לאורך השנים, תפילות שמילותיהן העתיקות נאמרו על ידי יהודים בכל הדורות ובכל התפוצות. מה אומרות תפילות אלה וכיצד הן מבטאות את בני דורנו?

קורס זה מזמין את הלומדים לעיין מחדש בסידור התפילה, לפענח את תפילות החול והשבת ולמצוא בהן את הביטוי האישי. הקורס אינו מיועד לאנשים מתפללים בלבד אלא לכל מי שמתעניין בטקסט מנקודת מבט למדנית ופרטית.

במהלך הקורס נבחן את המקורות התנ"כיים והמדרשיים של התפילות, נברר את המקורות הישירים ואת מקורות ההשראה האפשרייםשלהן ונפתֵח יחד שיטה פרשנית שתאפשר להמשיך ולפרש תפילות נוספות ולמצוא משמעויות אישיות בתפילות העתיקות.

נשאל, האם נוסחי התפילות העתיקים יכולים לבטא את ערכינו? את תפיסותינו באשר לתפילות? וכיצד עלינו לנהוג כאשר איננו מסכימיםעם תוכן התפילה? כיצד אפשר לפרש את סידור התפילה בדרכים המבוססות על הטקסט ועל המסורת ובו בזמן לשמור על יצירתיות וביטוי אישי.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?