קורסים

צדק חברתי
4 מושבים

מבוא לצדק חברתי יהודי

ארגון: "לתקן את העולם"

מהו "צדק חברתי יהודי"? מהו המשמעות של תיקון עולם כיהודים? בקורס בן ארבעה מפגשים, שנבנה על ידי "לתקן את העולם", נבחן מגוון של מתחים: מהו הקשר בין לימוד לעשייה? הם עלינו לתעדף צרכים מיידים או השפעה לטווח הארוך? כיצד נקבע סדרי עדיפויות בין כל גילויי חוסר השוויון? האם האחריות הראשונית שלנו כלפי הקהילה שלנו או העולם הרחב? האם הרצון שלך בצדק נובע מהיהדות שלך או ממקור אחר? באמצעות מקורות מסורתיים ומודרניים, נשאף להבין את מהותו של צדק חברתי יהודי וכיצד הוא יכול להכווין את מאמצינו בתיקון עולם.

הקורס נוצר בשיתוף פעולה בין פרויקט זוג ל"לתקן את העולם". אתם יכולים לקרוא עוד על "לתקן את העולם" באתר www.werepair.org

הורידו דוגמא לדף לימוד

שנעשו בשיתוף עם:

Which cycle would you like to register to?