קורסים

תרבות ואמנות
10 מושבים

בניין אב: מקום, מרחב, מבנה וארכיטקטורה ביצירה היהודית העתיקה והעכשווית

במסגרת הקורס נבחן את הקשרים המורכבים שבין המרחב הפיזי, הרוחני והמיסטי. נראה כיצד ניתן להשתמש בארכיטקטורה ובגאוגרפיה ליצירת סדר בכאוס, להבדלה בין קודש וחול, להגדרת גבולות העצמי של היחיד ושל הכלל, וליצירת תחושת משמעות ומטרה עבור יחידים וקהילות.

הטקסט הבסיסי בקורס יהיה סיפור מגדל בבל בספר בראשית, וממנו נצא לכיוונים אחרים, ידועים יותר ופחות, במקרא, במשנה, בתלמוד ובמדרש. בכל אלה נבחן סיפורים, אגדות ודיונים הנוגעים למפגש שבין מרחב, מקום, מבנה ומשמעות. במהלך הלימוד נבקר בערים עתיקות, באתרים מיתולוגיים, בחורבות ובמערות. את הקורס ילוו עבודות אמנות שיעשירו את הלימוד בתובנות ורגישויות.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?