קורסים

תרבות ואמנות פִילוֹסוֹפִיָה
10 מושבים

תרבות היהדות החילונית

ארגון: תמורה

"אין להכיר את היהדות כתרבות מבלי להכיר את תרבות היהדות החילונית, כשם שאין להכיר אותה מבלי להכיר את תרבותה הדתית" (יעקב מלכין). היהדות הינה והייתה מראשיתה "תרבות פלורליסטית" – בה חיו והתפתחו תרבויות יהודיות אשר התגבשו בזרמים ובעדות היהודים שחיו לאורך שנים בארץ ישראל ובעשרות ארצות התפוצה.

בקורס "תרבות היהדות החילונית", נפגוש את התמורות בזהות היהודית המודרנית ובמאפייני תרבותו של העם היהודי בעת החדשה, המהווים נושאים מרכזיים בהגות היהודית החילונית. נעמיק בקשר בין הומניזם, יהדות וחילוניות, בתמורות שחלו במושג האל בתרבות היהודית ובמהותו של הפלורליזם ביהדות, כפי שהוא בא לביטוי בהגות וביצירות תרבות מגוונות.

מנחים: הרב סיון מס, פרופ׳ יעקב מלכין, והרב אדם שלום

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?