קורסים

ספרות רבנית
10 מושבים

ביקור חולים: פרספקטיבה תלמודית

ארגון: מכון הדר

ביקור חולים הוא מצווה חשובה שכולנו חווים בצורה כזו או אחרת - מהצד של המבקר או מהצד של החולה. אך החוויה עלולה להיות מביכה מכל מיני בחינות. מה עלינו לומר? כמה זמן עלינו להישאר? היכן עלינו לשבת? מהי המטרה האמיתית של הביקור?

חולי הוא מצב מורכב הן עבור החולה והן עבור המבקר. הקורס יבחן את היחסים שבין המבקר לחולה דרך מסכת נדרים שבתלמוד, ומספר מקורות נוספים.

הקורס מיועד למשתתפים עם נסיון קודם בלימוד גמרא, המעוניינים להתעמק בסוגיה חשובה זו.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?