קורסים

תרבות ואמנות תפילה ורוחניות
10 מושבים

טקסי חיים

ארגון: המדרשה באורנים

אנחנו נוהגים לציין מאורעות ושלבים חשובים בחיינו על ידי עריכת טקסים. הטקס מבטא באופן תמציתי וסמלי רעיונות והלכי נפש אישיים וציבוריים, והוא מבוצע ברוח חגיגית ומרוממת.

באמצעות הטקס האדם והחברה מעצבים את הזמן, ומעניקים לו משמעות אישית, חברתית ותרבותית. בדרך זו קונה האדם תחושה של שליטה בזמן.

בטקסים שאנחנו בוחרים לקיים, ובדרך שבה אנו מעצבים אותם, אנחנו גם מבטאים את זהותנו התרבותית.

בקורס זה בחרנו לעסוק בטקסים המציינים את מעגל החיים - לידה, התבגרות, חתונה ואבלות. נתבונן בטקסים אלו מנקודת מבט אישית, תרבותית וחברתית.

הלימוד ינוע ממקורותיו היהודיים של כל טקס, אל מבנה הטקס שעוצב במהלך הדורות, ועד להצעות להתבוננות עכשווית ורלוונטית, ולעיצוב מחודש של טקסי מעגל החיים שלנו.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?