קורסים

תפילה ורוחניות ספרות רבנית צדק חברתי
10 מושבים

מסע האוכל של התלמוד

ארגון: מכון הדר

האוכל הוא מרכיב רב עוצמה העומד במרכזם של טקסים, קהילה ואתיקה. בקורס זה נבחן היבטים שונים אלה דרך מקורות במשנה ובתלמוד העוסקים באוכל. כיצד יכולה פעולת האכילה להפוך לפרקטיקה של הכרת תודה? מי אמור לקבל מזון כצדקה ובאילו שיעורים (כמויות)? מהן זכויותיהם של עובדי השדה?

זינוק אל ליבו של הדיון התלמודי הסוער בנושא האוכל תוביל את הלומדים בקורס לדיון מעמיק שיאשר, יאתגר וישנה את תפיסותיהם בנוגע לאוכל ותפקידו בחיינו.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?