קורסים

פִילוֹסוֹפִיָה
10 מושבים

שמועות של התגלות: על יכולתה של התורה לאחד ולהפריד בין יהודים

ארגון: מכון הדר

מקובל לטעון כי התורה היא, בראש ובראשונה, הגורם המאחד והמחבר של העם היהודי. עם זאת, אחת המחלוקות הקשות במאה השנים האחרונות נסבה על מקורה האלוהי של התורה, על שלמותה, על עקיבותה, ועל השאלה אם ניתנה במעמד הר הסיני.

בקורס זה נבקש להבין מה באמת עומד על כף המאזניים כאשר אנחנו דנים, ולחלופין מתעלמים, משאלות אלה, שהופיעו במקורות היהודיים החל מהספרות הרבנית הקדומה ועד סוף המאה העשרים.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?