קורסים

ספרות רבנית
10 מושבים

עונש מוות בתלמוד

ארגון: מכון הדר

פעמים, השיח בנושא עונש המוות נושא אופי פשטני, צבוע רק בשחור ולבן. התומכים בו מדברים על הרתעה ותגמול כסיבות עיקריות לענישה זו, והמתנגדים מעלים את הטיעונים בדבר אפשרות של האשמה שגויה, ולצדה – את קדושת החיים.

אולם, משיח זה נפקד דיון במורכבות של תהליך הענישה במוות. מקור ההשראה לקורס הזה היה ספרה של בת ברקוביץ (Beth Berkowitz) בנושא עונש המוות במקורות חז"ליים ובמקורות נוצריים (Execution and Invention: Death Penalty Discourse in Early Rabbinic and Christian Cultures). בעקבותיה של המחברת נלמד את הדיון הרבני וזאת, כדבריה "כדי להיטיב ולהבין את הקשר שבין אלימות וסמכות בתרבויות היהדות העתיקה, ובדרך זו, להבין קשר זה בתרבותנו אנו".

יחד נבחן סוגיות כגון "האם ייתכן 'מוות טוב'?" מהו תפקידו של התגמול במערכת המשפט אז והיום? והטקסים הקשורים במוות – איך הם מחזקים את הפעלנות של השחקנים הקשורים בו, ואיך הם מחלישים אותה?

אלה ליד אלה, נלמד את דברי חז"ל לצד מקורות מודרניים יותר, וניתן לכל אחד מסוגי המקורות להאיר היבטים במשנהו, היבטים שאולי לא היינו רואים אלמלא זרקור זה.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?