קורסים

פִילוֹסוֹפִיָה
4 מושבים

חכמת השבת: מבט ישראלי מודרני

ארגון: אוניברסיטה העברית בירושלים

אלפי שנים הייתה השבת מאפיין מובהק של תרבות ישראל. היא תפסה מקום מרכזי בזהות היהודית והכתיבה את קצב החיים היהודיים. בקורס זה נבחן את רבדיה הפילוסופיים של השבת, ואת הנושאים והמסרים המעניקים לה את משמעותה הרבה. נצלול לטקסטים עתיקי יומין ונבחן אותם לצד כתביהם של הוגים בני המאה התשע-עשרה והמאה העשרים כדי למצוא את מקומה של השבת בעולם המודרני ובחיינו אנו במאה העשרים ואחת.

בד בבד עם הרובד הפילוסופי ועם החומר הכתוב, ליהודים רבים נושאת השבת מטען של הלכות והגבלות, ביניהם חובת התפילה בציבור, הדלקת נרות ואיסור על כתיבה. בלי להתעלם מאותן הלכות והגבלות, בקורס הזה נבנה את תמונת השבת מהמסד, מתוך הנחה שהשבת היא המורשת – ומכאן התשתית – של כל יהודי וכל יהודייה. כדי לבנות את התמונה שלנו, נניח בצד את השאלות המעשיות ונשאל את אלה הפילוסופיות: על מה ולמה השבת? מהו מקומה בחברה בת זמננו? האם היא מתקנת או משלימה מערכות אידיאולוגיות מודרניות, ואם כן, כיצד? ואיך מתאים רעיון השבת לחברה חילונית מודרנית במדינת ישראל ובתפוצות?

Which cycle would you like to register to?