קורסים

תפילה ורוחניות
4 מושבים

מסע אל דרך נושנה-חדשה ליום השישי: מבוא לערב שבת

ארגון: OneTable

לאבותינו ולאימותינו, טקסים היו בבחינת טכנולוגיה רוחנית. בטקס יש משמעות וכוונה, והוא השיג משהו מיוחד, משהו שהיה בעבורם כמעט מאגי. איך אנו יכולים לחוות טקסים בימינו אנו ולמצוא בהם אותה משמעות, אותה כוונה, ואותו הישג?

אנחנו ב-OneTable, מתמחים בטקסים לארוחת השבת, וגישתנו היא "עשו זאת בעצמכם". אנו רוצים להעצים אתכם כדי שתוכלו לחבוק את המסורת ביד אחד, ובשנייה את האמונות שלכם, החוויות שעברתם ואת המאווים שלכם. לשם כך אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למסע, מסע אל דרך נושנה-חדשה ליום השישי: מבוא לערב שבת. בפרק זה ארבעה שיעורים שבהם אנו יורדים לעומקם של טקסי ליל שבת. נבחן לא רק את המילים אלא את מקורן, את הסיבה שאנו אומרים אותן, ואת היעד שהן נועדו להשיג.

שבוע אחר שבוע מאפשרת לנו סעודת השבת לקחת פסק זמן משצף החיים ולהיות נוכחים בהווה שלנו. הטקסים והברכות הם המאפשרים לנו לחצוב פינה משלנו, רגע בחיים ולהתחבר לעצמנו ולאחרים. אנו מקווים שהשיעורים הללו יעוררו אתכם לחוות את הטקסים כמשהו שמשקף אתכם ואת דרככם, לא רק את הדרך שעברתם עד כה, אלא את זו שבה אתם שואפים ללכת, אל המטרה שהיא שלכם.

שנעשו בשיתוף עם:

Which cycle would you like to register to?