קורסים

תרבות ואמנות צדק חברתי
10 מושבים

חכמים מרבים שלום בעולם

ארגון: פרויקט החכם היומי ארגון כל ישראל חברים
בעת האחרונה אנו עדים להתגברות גילויים של גזענות, אלימות וחוסר סובלנות בקרב אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית והיהודית, בעיקר כלפי מי שאינם יהודים. רבים מרגישים חוסר נוחות ביחס למגמה זו, וחושבים שהיא אינה עומדת בקנה אחד עם יהדותם. הקורס 'חכמים מרבים שלום בעולם – בין ישראל לעמים' מעניק ללומדים הזדמנות לברר את עמדתם כלפי תופעה זו, ולגבש דעה המייצגת את יהדותם ואת היותם יהודים. הקורס יפגיש את הלומדים עם מסורת יהודית עשירה של יהודי ספרד וארצות האסלאם העוסקים בסוגיות שונות העומדות במרכזה של סוגיה זו, כמו היחס הראוי לעמים אחרים; זכויות המיעוטים; יחסי שכנות וכבוד האדם.

Which cycle would you like to register to?