מנחים

מרכז האקדמי שלם
מכון הדר
מכון הדר
מכון הדר
פרויקט זוג
היברו יוניון קולג' – מכון למדעי היהדות
מכון היברו יוניון קולג
המדרשה באורנים
לימוד, מכון הדר
מכון הדר
אוניברסיטה העברית, מכון שכטר
מכון הדר
פרויקט החכם היומי ארגון כל ישראל חברים
"לתקן את העולם"
In[heir]itance Project