מנחים

מרכז האקדמי שלם
מכון הדר
מכון הדר
מכון הדר
פרויקט זוג
היברו יוניון קולג' – מכון למדעי היהדות
מכון היברו יוניון קולג
המדרשה באורנים
לימוד, מכון הדר
מכון הדר
אוניברסיטה העברית, מכון שכטר
מכון הדר
"לתקן את העולם"
פרויקט החכם היומי ארגון כל ישראל חברים