תפילה ורוחניות

ארגון: מכון הדר

אנחנו היהודים מוצאים נחמה רבה בדקלום פרקי תהילים, אך רק לעיתים רחוקות אנחנו בוחנים אותם בעיון. במהלך מפגשים אלו, נחקור את העולם הדתי של ספר תהילים.

קריאות צמודות, גם ספרותיות וגם תיאולוגיות, במגוון פרקים, המשקפים מגוון רחב של ז'אנרים, הלכי רוח, חוויות ורגשות, יאפשרו לנו להעמיק את הבנתנו בטקסטים ובתפיסות העולם שהם משקפים. נפגוש טקסטים בעלי עומק תיאולוגי, תעוזה רוחנית ויופי ספרותי עוצר נשימה. לאורך הדרך, נחשוב יחד מה המשמעות של אמירת טקסט כתפילה, לעומת קריאתו או חקירתו.

הורידו דוגמא לדף לימוד

ארגון: המדרשה באורנים

אנחנו נוהגים לציין מאורעות ושלבים חשובים בחיינו על ידי עריכת טקסים. הטקס מבטא באופן תמציתי וסמלי רעיונות והלכי נפש אישיים וציבוריים, והוא מבוצע ברוח חגיגית ומרוממת.

באמצעות הטקס האדם והחברה מעצבים את הזמן, ומעניקים לו משמעות אישית, חברתית ותרבותית. בדרך זו קונה האדם תחושה של שליטה בזמן.

בטקסים שאנחנו בוחרים לקיים, ובדרך שבה אנו מעצבים אותם, אנחנו גם מבטאים את זהותנו התרבותית.

בקורס זה בחרנו לעסוק בטקסים המציינים את מעגל החיים - לידה, התבגרות, חתונה ואבלות. נתבונן בטקסים אלו מנקודת מבט אישית, תרבותית וחברתית.

הלימוד ינוע ממקורותיו היהודיים של כל טקס, אל מבנה הטקס שעוצב במהלך הדורות, ועד להצעות להתבוננות עכשווית ורלוונטית, ולעיצוב מחודש של טקסי מעגל החיים שלנו.

הורידו דוגמא לדף לימוד

ארגון: מכון הדר

האוכל הוא מרכיב רב עוצמה העומד במרכזם של טקסים, קהילה ואתיקה. בקורס זה נבחן היבטים שונים אלה דרך מקורות במשנה ובתלמוד העוסקים באוכל. כיצד יכולה פעולת האכילה להפוך לפרקטיקה של הכרת תודה? מי אמור לקבל מזון כצדקה ובאילו שיעורים (כמויות)? מהן זכויותיהם של עובדי השדה?

זינוק אל ליבו של הדיון התלמודי הסוער בנושא האוכל תוביל את הלומדים בקורס לדיון מעמיק שיאשר, יאתגר וישנה את תפיסותיהם בנוגע לאוכל ותפקידו בחיינו.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?