הִיסטוֹרִיָה

ארגון: מכון היברו יוניון קולג

הקורס יוקדש להגותו ולפועלו של אברהם יהושע השל (1907–1972), ובמיוחד למאמציו להשמיע קול יהודי ברור של מחויבות לאקטיביזם חברתי ולמעורבות פוליטית, היוצא מתוך המקורות והתיאולוגיה היהודיים.

נעיין בקטעי מפתח מתוך כתביו, נזהה מרכיבי יסוד בתאולוגיה שלו ונתייחס לאתגרים המשתמעים מעמדותיו.

תורת האקטיביזם של השל מושתתת על מקורות מגוונים – תנ"ך, ספרות חז"ל, כתבי הרמב"ם, כתבים קבליים וחסידיים, ועוד. נלמד כמה ממקורות אלה, ונשאל אם אכן ניתן – ורצוי – להשתית אג'נדה פוליטית ליברלית על בסיס מסורת עתיקת יומין.

הורידו דוגמא לדף לימוד

ארגון: מכון הדר

האם אברהם ניפץ את הפסילים? האם ושתי הצמיחה זנב? והאם התורה נכתבה 974 דורות לפני שנברא העולם? אלו הם רק מקצת מהסיפורים הרבים על גיבורי התנ"ך שאינם מופיעים בתנ"ך. הם מצויים בקורפוס הספרותי הגדול המכונה 'מדרש' שחובר על ידי חז"ל.

כיצד נוצר המדרש ועד כמה הוא עתיק? מה מטרתם של הסיפורים הללו ומדוע בחרו חכמים לספר אותם? האם הם ראו בהם חלק מכתבי הקודש?

בקורס זה נרכוש כלים ללימוד המדרש והבנתו כמתודה מתוחכמת ועשירה של קריאה בכתבי הקודש. נעסוק בספרות זו מראשיתה ועד המאה התשעית ונתמקד בעיקר בספרות המדרש הקלאסי שנוצרה במאה הרביעית בארץ ישראל.

הקורס מיועד בראש ובראשונה ללומדים 'מתחילים', אבל הוא עשוי להועיל מאוד גם לבעלי ידע והיכרות קודמת עם המדרש שמבקשים להבין את מהלכיו.

הורידו דוגמא לדף לימוד

מחנכת
ג'רמי לי
ארגון: היברו יוניון קולג' – מכון למדעי היהדות

בפואטיקה נפלאה שינה יהודה עמיחי את שמו של אלוהים מ'המקום' ל'מקומות' או 'אלוהי המקומות'. השימוש של עמיחי בלשון רבים מכוון אל היבט חיוני בהיסטוריה היהודית, שכן מאז ומעולם היה ליהודים יחס מורכב ושנוי במחלוקת למקומות שמהם הם יצאו ולמקום שלו הם קראו 'בית'.

אין ספק כי מקום המגורים, כמו גם המקומות שנעזבו, הם מרכיב מרכזי בזהות היהודית גם בימינו, כפי שרומזים מונחים כמו 'ישראלי', 'גלותי', 'אשכנזי', 'ספרדי' או 'מזרחי'. ובכל זאת, ייתכן כי המורכבות האמיתית אינה טמונה במקומות עצמם אלא בעצם ההחלטה לעבור ממקום אחד למשנהו. האם יהודים מרגישים נוח יותר בחיים מסודרים וסטטיים, או כשהם במערבולת של תנועה? ושמא הם מאושרים ביותר כאשר הם "בין שני העולמות"?

בקורס נטייל בין מדפי ארון הספרים היהודי ונצביע על מקורות המאירים את הדינמיקה של מסעות היהודים, בין השתקעות לנדודים.

הורידו דוגמא לדף לימוד

ארגון: מכון הדר

האם היהדות היא בראש ובראשונה זהות אתנית או זהות דתית? איך אנחנו מתמודדים עם יהודים שאיננו מסכימים אתם? איך אני יכול לשמור על היושרה האידיאולוגית שלי ובו בזמן להבין גם את נקודות המבט של יהודים אחרים? בקורס הזה נחקור יחד את הגבולות וההגדרות של העמיות היהודית ואת האיזון העדין שבין האחריות שלנו כלפי עצמו וכלפי כל שאר היהודים.

הורידו דוגמא לדף לימוד

Which cycle would you like to register to?