נהנתי מכל רגע. השכלתי. הוספתי חבר.

—יוסי, 49, ירושלים

חווייה מדהימה ללמוד עם אדם מרוחק מכל בחינה (גיאוגרפית, השקפתית, תרבותית), בקרבה כל כך גדולה, מכל בחינה.

—נח, 56, קבוצת יבנה

קשר מעניין עם אדם שלא היה יוצא לי לפגוש בחיים... כמה מעניין לפגוש את ישראל והיהדות מבחוץ!

—ליבת, 32, באר שבע

מענינת מאוד בעיקר בגלל המפגש האנושי האחר.

—כהתיה, 28, ירושלים

זו אפשרות של מפגש עם יהודי ועם אורח חיים יהודי שונה ממה שמוכר לנו בארץ. יש כאן אפשרות ללמוד יותר על המציאות היהודית בארצות הברית וגם - חברותא באמצעים פשוטים שמשיגה מטרה של לימוד מרתק.

—מורן, 43, כפר אדומים

Which cycle would you like to register to?